Üdvözöljük a Sényői Óvodában!

 
Köszönjük, hogy ellátogatott honlapunkra!

Az óvodába, bölcsődébe lépés fontos fordulópont az eddig a családban, az édesanya mellett nevelkedő gyermek életében. Az alkalmazkodás az új környezethez, a számára ismeretlen felnőttekhez és a gyermektársakhoz pszichés megterhelést jelent. A gyermek érzelmi biztonságát idegen helyzetben mindig elsősorban a jól ismert, szeretett személyek jelenléte adja.
Az ismerős gyermektársak, az ismerős környezet és a már kialakult szokások erősítik biztonságérzetét, csökkentik szorongását és félelmét. Mindezek együttesen szolgálják a gyermek folyamatos, kiegyensúlyozott fejlődését, beilleszkedését az új környezetbe. Éppen ezért nagyon fontos, hogy beszoktatásukat gondosan előkészítsük.

Óvodánk 3 óvodai vegyes csoporttal működik. Egy bölcsődei csoportot is működtetünk, ahol szakképzett személyzet várja a két és három év közötti gyermekeket. 

A csoportok nevei: Szivárvány, Pillangó, Napsugár. Mindhárom óvodai csoport, az Óvodai Nevelés Országos Alapprogramja (https://www.ovi-suli.hu/pdf/20092013Alapprogramtablazata.pdf) előírásainak megfelelően, a nevelőtestület által helyileg készített pedagógiai program alapján dolgozik, mely igazodik községünk és a gyermekek életkori és egyéni sajátosságaihoz.

Fő feladataink:

·         Egészséges életmódra nevelés szokásrendszerének kialakítása.

·         Környezettudatos magatartás kifejlesztése, környezetvédelem.

·         Az érzelmi és erkölcsi nevelés biztosítása.

·         Anyanyelvi és értelmi nevelés biztosítása.

·         Az óvoda-iskola átmenet zökkenőmentes biztosítása.

·         Mindezen célok megvalósítása érdekében változatos programokat kínálunk a gyermekeknek és a szülőknek is, melyet éves eseménytervünkből megismerhetnek.

Változatos tevékenységeken keresztül a teljes gyermeki személyiség fejlesztése és az iskolai életre való felkészítés a feladatunk.
Nevelőmunkánkban kiemelt helyet foglal el a játék, az óvodáskorú gyermek legfőbb tevékenysége, amely nagyon sok fejlesztési lehetőséget nyújt az óvodapedagógusoknak a gyermekek egyéni képességeinek kibontakoztatásához. A gyermekeket önmagukhoz képest fejlesztjük, tudatos, tervszerű tevékenységek szervezésével biztosítjuk a felfedezés lehetőségét, annak örömét.

A nyíregyházi Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei és az óvodapedagógusok is végzik a gyermekek év eleji szűrését, melyre épül az egész évi egyéni fejlesztés. 
Beszédhibás vagy beszédfejlődésében lemaradt gyermekekkel logopédus foglalkozik. Pszichológus is foglalkozik az arra rászoruló gyermekekkel.


Óvodánk nyitott, így lehetőség nyílik a szülők számára, hogy betekinthessenek mindennapjainkba, részt vegyenek ünnepélyeinken, rendezvényeinken, kirándulásainkon.
Nagyon fontos célunk, hogy a szülőkkel együttműködve, következetes neveléssel érjünk el minél többet a gyermekek fejlődésében, szocializálódásában.

Óvodánk honlapján megismerhetik működési és szakmai dokumentumainkat, figyelemmel kísérhetik életünk fontos mozzanatait, aktuális eseményeket, programokat, fotókkal dokumentálva és tájékoztatást kaphatnak aktuális információkról.

"Ha elölről kezdeném a gyermeknevelést,

fenyegetés helyett festegetésre használnám a kezemet,

Példálózás helyett példát mutatnék,

Nem siettetném a gyermeket, hanem hozzá sietnék,

Nem a nagyokost játszanám, hanem okosan játszanék,

Komolykodás helyett komolyan venném a vidámságot,

Kirándulnék, sárkányt eregetnék, réten kószálnék,

bámulnám a csillagokat.

A civakodás helyett a babusgatásra összpontosítanék,

Nem erőszakoskodnék a gyerekkel, hanem a lelkét erősíteném,

Előbb az önbizalmát építeném, azután a házamat,

Kevesebbet beszélnék a hatalom szeretetéről,

És többet a szeretet hatalmáról."

Diane Loomans

"A munka meg fog várni, amíg megmutatod a szivárványt a gyereknek,

de a szivárvány nem vár addig, amíg végzel a munkával."

Patricia Clafford

Elérhetőség

Sényői Kölcsey Ferenc ÁMK Óvodája 4533 Sényő
Kossuth Lajos utca 20/c.
06-30/943 - 0774 senyoovoda@citromail.hu