Nevelési terv - II. FÉLÉV

NEVELÉSI TERV

II. FÉLÉV

Az egészséges életmód alakítása

 

Az egészséges életmód alakításában kiemelt szerepe van a gyerekek testi szükségletei kielégítésének.

A tisztálkodás, az étkezés, a wc- és mosdóhasználat, a környezet védelmére vonatkozó szokások, készségek alakuljanak, váljanak igényükké. Arra törekszünk, hogy minél előbb, önállóan lássák el magukat, ezt következetes gyakorlással próbáljuk elérni. Igyekezzenek önállóan használni a szappant, körömkefét és a saját törölközőjüket. A ruhájuk ujját kézmosáskor húzzák fel, a vizet a kezükről a kagylóba rázzák le. A fogmosás technikáját minél helyesebben sajátítsák el a nagyok, a kicsik ismerkedjenek az eszközökkel, szívesen próbálkozzanak a fogmosással. A zsebkendőt segítséggel használják, vegyék észre, hogy szükségük van rá.

Étkezéskor a szükséges eszközöket vigyék az asztalhoz, nap közben a saját jellel ellátott poharaikat használják. A nagyobbak próbáljanak kulturáltan étkezni, a kisebbek pedig egyre önállóbban. Az ételt jól rágják meg, a nem kívánt ételt hagyják a tányérjukon. Társaikat ne zavarják étkezés közben. Öltözéskor – vetkőzéskor törekedjenek a lehetőség szerinti minél nagyobb önállóságra. Ruhadarabjaikat igyekezzenek a megfelelő helyre rakni, a nagyobbak tartsák be a helyes sorrendet.

 

NEVELÉSI TERV

II. FÉLÉV

Az érzelmi, erkölcsi és közösségi nevelés feladatai

 

A csoport alapvető szokásainak betartására továbbra is törekszünk elmélyítésére nagy hangsúlyt fektetünk. A közösség a gyermekekkel szemben támasztott elvárásait következetesen, fokozatosan bővítgetve próbálja elfogadtatni. A kialakult közösségi szokások később a viselkedésükre hatnak, szabályaivá válnak. Elvárjuk, hogy hallgassák meg a felnőttek szavát és reagáljanak is rá. A köszönés szokását érkezéskor és távozáskor alkalmazzák, szükség szerint felszólításra. Ha valamit kapnak, köszönjék meg.

A játékszerekkel óvatosan bánjanak, szokták meg, hogy a helyére kerüljön vissza. Ismerjék a játékok helyét, a játék elrakásában aktívan vegyenek részt. Hagyják egymást nyugodtan játszani, a játszócsoportok fogadják be a hozzájuk csatlakozókat. Segítsék egymást, különösen legyenek tekintettel a kicsikre, az újonnan érkezőkre, figyeljenek egymásra. A szélsőséges viselkedést próbálják levetkőzni. Az új gyerekek fogadják el a felnőttek, gyerekek közeledését a mindennapi életben, játékban. A napi tevékenységek során bátran merjenek játékot, bábozást kezdeményezni (éneklés, verselés, stb.). Ismerkedjenek meg egyszerűbb játékokkal (szabályjáték), azok szabályát próbálják betartani. A nyugodt környezet, szeretetteljes bánásmód erősítse a gyermekben a biztonságérzetet.

 

NEVELÉSI TERV

II. FÉLÉV

Az anyanyelvi, értelmi fejlesztés és nevelés feladatai

 

Alakuljon ki a csoportban az együttműködés, a páros és a csoportmunka. Önállóan keressék a segítségnyújtás megfelelő formáit, példaadás. Bízzanak önmagukban és társaikban. Tudatosodjék bennük, hogy a közösség számára hasznos feladatot végeznek és a csoport érdekében teszik. Emlékezetüket otthoni megbízásokkal fejlesszük. A feladat megoldásában bíztassuk őket a különböző variációkra. Absztrakciós szintű eszközöket is használjunk (tárgyi, képi, szóbeli formában). Pontos feladatmegjelölés – emlékezés – felidézés fokozza a problémamegoldó képességet. Képzeletük fejlődését segítsük többféleképpen: tavaszra, nyárra jellemző növényekkel, termésekkel, vegyes technikákkal, egyéni ötletekkel.

A játék keretein belül a feladat erőfeszítést igényeljen. Megjelenik az önálló feladatmegoldás, önellenőrzési képesség. A gondolkodás segítse fejlődésüket. Szókincsfejlesztés, személyre szólóan „tavaszra, nyárra” jellemző szavakkal, énekes-dalos játékokkal.  Virágok csokorba szedése: egyéni képességek figyelembe vétele – színharmónia, ritmikusság. Kerti munkák a kiskertben, a határban. Az ember a természet átalakító – védő munkájáról: tapasztalat, megfigyelés, élmény, beszélgetés. Élményrajzok, festések, a téli örömök emlékeiből. Farsang szervezése: farsang előtt a díszítéshez, álarcokhoz, jelmezekhez kellékek gyűjtése. Túrázás, határjárás a közvetlen környezetben. Veteményezés, kerti munkák, palánták – virágok ültetése. Szántóföldi munkálatok megfigyeltetése. Növényekből játékkészítés. Húsvéti előkészületek, nagytakarítás, locsolkodás. Májusfa állítása az udvaron. Anyák napjára ajándékkészítés, versek-mondókák tanulása. Tavaszköszöntő, tavaszhívogató versikék, találós kérdések. Húsvéti mondókák, locsolkodó rigmusok, mozgásos játékokat kísérő különböző mondókák, évszakhoz kapcsolódó mesék, tavaszi „játszók” – dalos játékok. Díszítőmunkák, virágozások, vágások, gyurmázás, festés. Tojásdíszítés: festés hagymahéj forrázatban. Tavaszi színek felhasználása, papírsárkány készítés. Természetes anyagokból rongybaba. Hintajátékok, labdajátékok. Mozgások térben, alapformák létrehozásával. Gyermeknapi vetélkedőjátékok, népi játékok.

Egyéni fejlesztések játékon belül

-         figyelemfejlesztés: különbségek felismerése, elem-irány-hely

szabálykövetési feladatok, szín-forma-nagyság, irány,     szám szerint

beszédhallási figyelemfejlesztés, fóka-róka, papa-baba, stb.

-         emlékezetfejlesztés: Mi változott meg?

     Vásárló játék

     Építsd velem!

     Melyik közmondás jut eszedbe a képről?

   Keresd meg a helyét!

-         gondolkodásfejlesztés: Felelj gyorsan!

         Mondd az ellentétét!

         Folytasd a sort!

         Gondolkodás-beszéd kapcsolata

         Nyári-tavaszi képek, mondj el mindent a képről!

        Adj címet a képnek!

        Ügyességi játékok

        Cselekvő-gondolkodó játékok

        Évszakjátékok

 

 

 

Elérhetőség

Sényői Kölcsey Ferenc ÁMK Óvodája 4533 Sényő
Kossuth Lajos utca 20/c.
06-30/943 - 0774 senyoovoda@citromail.hu